www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Neustavne odredbe
subota, 08 februar 2014 06:23

Pravosudna Akademija

 Ustavni sud Srbije utvrdio je da odredbe clana 40. (stavovi 8, 9. i 11) Zakona o Pravosudnoj akademiji nisu u saglasnosti sa Ustavom.Odluka se odnosi na  odredbe koje daju prednost polaznicima akademije prilikom izbora za sudije i zamenike tužilaca, u odnosu na sve druge kandidate koji nisu završili Pravosudnu akademiju.

 
Novi obrasci za predstavku
subota, 08 februar 2014 06:09

 Novi uslovi podnošenja predstavke ESLJP

Pravilo 47 Poslovnika Suda, koje uvodi drugacije uslove za podnosenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, stupilo je  na snagu 1. januara 2014. godine. Obrazac predstavke ima drugaciji izgled .Druga velika promena odnosi se na rok (period) u kome predstavka mora biti dostavljena Sudu, a koji iznosi sest meseci od konacne odluke najvišeg domaceg nadležnog suda. Da bi predstavka bila podneta u roku, morace da ispuni sve uslove navedene u pravilu 47. Uredno popunjena predstavka zajedno sa svim traženim informacijama i dokumentima mora biti poslata Sudu na dan ili pre poslednjeg dana isteka roka od šest meseci. Nepotpune prijave nece biti uzete u razmatranje od strane Suda i smatrace se da je rok od sest meseci istekao.

Opširnije...
 
Nova knjiga- sudska praksa
četvrtak, 21 novembar 2013 13:16

U izdanju Glosarijuma izasla je nova knjiga

"Zakon o maloletnim uciniocima krivicnih dela........u sudskoj praksi" 2013

autora Slavke Mihajlovic -sudija Apelacionogu suda u Beogradu

dr.Dragana Obradovica sudije Viseg suda u Valjevu

Korisna i potrebna knjiga sa sudskim odlukama - sudskom paksom po clanovima

Ova knjiga je ujedno i omaz sudiji Nikoli Milosevicu "nezaobilaznom coveku u istoriji maloletnickog pravosudja u RS "

 
Evropski dan civilne pravde
petak, 25 oktobar 2013 05:15

Povodom Evropskog dana civilne pravde, u sudovima u Srbiji (petak, 25. oktobar) bice održan „Dan otvorenih vrata“.Tom prilikom, gradjani mogu da se neposredno upoznaju sa organizacijom, nacinom rada i funkcionisanjem Apelacionog, Viseg i Osnovnog suda, kao i sa njihovim pravima i obavezama u ostvarivanju sudske zaštite.

Ova manifestacija trajace od 7,30 do 15,30 casova, a njenim organizovanjem pruža se doprinos ostvarivanju kljucnih nacela Nacionalne strategije za reformu pravosudja, kroz transparentno i dostupno sudstvo, u cilju vracanja poverenja gradjana.

 

Zakon o advokaturi

Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna delatnost pružanja pravne pomoci u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrdjenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrdjenih prava i interesa domacih i stranih fizickih i pravnih lica.

Preuzmite ZAKON_O_ADVOKATURI_2011.doc i Statut AKS

Lawyer

Pravni portal sa preko 300 proverenih i izabranih linkova iz svih oblasti prava. Možete pronaci legislativu, sudske odluke, pretražiti biblioteke, posetiti pravne fakultete, nevladine institucije, advokatske komore, lokalne samouprave...

www.pronadjipravo.com

Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni nonumquam verisimile, etiam si minus sit verum, defendere.

Sudija se u sporovima uvek mora držati istine, a branilac može da brani i kada stvar nije potpuno istinita.