www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Novo krsenje ljudskih prava RS
četvrtak, 29 mart 2012 13:01

 Povodom Uredbe od 22.3.2012. godine, kojom je Vlada suspendovala izvršenje pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka kojima je društvenim preduzecima naloženo da isplate radnicima potraživanja iz radnih odnosa, Društvo sudija Srbije izdaje SAOPŠTENJE

"Vladina Uredba od 22. marta 2012. je protivustavni akt. Njome se onemogucava funkcionisanje Srbije kao pravne države, koja treba da pociva na podeli vlasti izmedju zakonodavne, izvršne i sudske i na nezavisnosti sudske vlasti. Ovom uredbom krše se i ustavna prava radnika privatizovanih društvenih preduzeca na rad, na zdravstveno i socijalno osiguranje i na pravicno sudjenje, koja su osnovna ljudska prava garantovana Ustavom i opšteprihvacenim medjunarodnim pravilima.

Društvo sudija Srbije ukazuje da i Sud u Strazburu proglašava da je neizvršavanje od strane Srbije pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka donetih u korist radnika "dobro ustanovljena sudska praksa", zbog cega je u takvim slucajevima predložio zakljucenje poravnanja. Prema tekstu poravnanja koje je predložio Sud u Strazburu, od države Srbije zahteva se da plati nematerijalnu štetu zbog dužine postupka izvršenja, materijalnu štetu i troškove dosudjene presudama domacih sudova.

Umesto toga, Vlada je 22.3.2012. donela Uredbu kojom je propisala postupak - "nacin i rok evidentiranja dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeca po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa" ?ime je, prakticno na neodredjeno vreme, suspendovala izvršenja pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka.

Društvo sudija podseca da i Ustav i Evropska konvencija zabranjuju da država vrši zloupotrebu garantovanih prava, i da Evropska konvencija iskljucuje druge nacine za rešavanje sporova osim onih propisanih Konvencijom, a takav nedozvoljeni nacin svakako je i navedena uredba.

Umesto da lomi pravni poredak, ako vec želi da spašava preduzeca koja su u privatizaciji kupljena sa aktivom, ali i sa svim dugovima, država treba da osmisli odgovarajuci pravni put za to, koji postoji."

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 28.3.2012.

 

Advocati, non ultra quam litium poscit utilitas, in licentiam conviciandi et maledicendi temeritate prorumpant.

Advokati ne smeju napadati protivnike više nego što zahteva uspešno vo?enje spora.