www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Kodeks profesionalne etike advokata
četvrtak, 12 april 2012 22:47

 Skupstina Advokatske komore Srbije na sednici odrzanoj 11. februara 2012. godine u Beogradu donela je KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012)

 

Iuiris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum, non leadere, suum cuique tribuere.

Pravo nalaže: živeti ?asno, ne štetiti drugome, svakome dati ono što mu pripada.