www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Kodeks profesionalne etike advokata
četvrtak, 12 april 2012 22:47

 Skupstina Advokatske komore Srbije na sednici odrzanoj 11. februara 2012. godine u Beogradu donela je KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012)

 

Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni nonumquam verisimile, etiam si minus sit verum, defendere.

Sudija se u sporovima uvek mora držati istine, a branilac može da brani i kada stvar nije potpuno istinita.