www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
OBUKA ADVOKATA
petak, 31 avgust 2012 05:13

Partneri za demokratske promene Srbija i Americko udruzenje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative - ABA ROLI), u saradnji sa Advokaskom komorom Srbije, od 30. avgusta do 1. septembra 2012. godine u hotelu Kastel Ecka, organizuju obuku advokata, buducih predavaca u oblasti postupanja odbrane u krivicnim postupcima.Obuka je deo dvogodisnjeg programa za Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivi?nim postupcima (Serbia Criminal Defense Capacity Program - CDCP), koji realizuju ABA ROLI i Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) i u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije. Cilj programa je omogucavanje boljeg pristupa gradjana pravdi kroz povecanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata. Uz ucesce domacih i medjunarodnih eksperata, program ce podrzati usavrsavanje advokata za primenu novih instituta u krivicnom postupku, a posebna paznja bice posvecena podizanju kapaciteta i unapredjenju vestina za zakljucivanje sporazuma izmedju javnog tuzioca i okrivljenog, odnosno osudjenog, kao i za primenu alternativnih mera za obezbe?enje prisustva okrivljenog i nesmetano vo?enje krivicnog postupka.

 

Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni nonumquam verisimile, etiam si minus sit verum, defendere.

Sudija se u sporovima uvek mora držati istine, a branilac može da brani i kada stvar nije potpuno istinita.